CNC elektroerozivní obrábění

Elektroerozivní řezání

Při elektroerozivním obrábění odebíráme materiál pomocí elektrických výbojů. To nám umožňuje provádět nejpřesnější operace s rozměrovou jistotou 0,005 mm, zejména při výrobě hlavních dílů střižných, ohýbacích a postupových nástrojů. Řezat tvar je možné i za pomoci měděného povlakovaného drátku, který je libovolných kontur i s nenulovým skosením k vertikální ose. Omezení je pouze pracovním prostorem 1 050 x 650 x 420 mm. Maximální hmotnost obrobku je 800 kg.

Elektroerozivní řezání

Elektroerozivní hloubení

Je vhodné pro obrábění neprůchozích otvorů a tvarů. Používá se měděná elektroda, která je negativem obráběné plochy zmenšená o přeskokovou mezeru. Technologie je vhodná pro železné a neželezné kovy (mimo měď) a pro slinuté karbidy. Garantujeme stejnou přesnost jako v případě elektroerozivního řezání. 

Elektroerozivní hloubení

Fotogalerie

Ke stažení