DOTACE

2023

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy Marketing - výzva I. a Priority 2 je realizován projekt ANTREG, a.s. - Marketing 1 - Rozvoj exportního potenciálu společnosti ANTREG, a.s.
Registrační číslo CZ.01.02.01/04/23_017/0001699
Datem zahájení projektu je 29.6.2023 a předpokládaný termín ukončení je 31.7.2025.

2021

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  v rámci Výzvy INOVACE - Inovační projekt - Výzva VIII. a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“. Je realizován projekt
s názvem „Nová generace sportovní pušky s redukcí zpětného rázu“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025835
Datem zahájení projektu je 3.5.2021 a předpokládaný termín ukončení je 30.6.2023.

2020

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  v rámci Výzvy INOVACE - Inovační projekt - Výzva VII. a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“. Je realizován projekt
s názvem „Nová multirážová sportovní pistole“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019941
Projekt byl zahájen 13.1.2020 a předpokládaný termín ukončení je 30.9.2022.

2020

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy TECHNOLOGIE - X. VÝZVA a Prioritní osy PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“. Je realizován projekt s názvem „Digitální transformace ve společnosti Antreg, a.s.“, registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0018927.
Projekt byl zahájen 23.9.2019 a předpokládaný termín ukončení je 31.12.2022.

2020

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy APLIKACE - VÝZVA VII. a Prioritní osy PO-1 "Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace". Je realizován projekt s názvem "Výzkum a vývoj prototypu samonabíjecí pušky LUGER", registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020203.
Projekt byl zahájen 15.1.2020 a plánovaný termín ukončení projektu je 31.12.2022.

2018

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Potenciál, výzva č.II "Technologické centrum vývojových aktivit".
Cílem projektu s reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008644 je investice do nemovitosti a pořízení strojů a zařízení pro účely VaV.

2017

Úspěšně byl dokončen projekt „Inovace světelné techniky a zásobníku malorážné zbraně“ , který byl uznán za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK INOVACE – Inovační projekt.
Cílem projektu je zavedení sériové výroby vodotěsné zadní skupinové svítilny s konektorem, zásobníku nábojů střelných malorážných zbraní a inovace výroby pomocí unikátního připravku upínání odlitků.

2014

Byla schválena dotace z Operačního programu Podnikání a inovace, program Inovace, Výzva č. IV na realizaci projektu s názvem „Adaptér 22LR“ – inovace výrobku a výrobního procesu ve společnosti ANTREG, a.s.

2011

Úspěšně ukončen a zrealizován projekt "Modernizace ERP a CAM systému pro zvýšení vnitřní efektivity společnosti ANTREG, a.s." dne 30. 3. 2011.

2008

Projekt s názvem "Doplnění technologického zázemí firmy ANTREG o speciální CNC stroje" zrealizován a ukončen 24. 6. 2008.