DOTACE

2018

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Potenciál, výzva č.II "Technologické centrum vývojových aktivit".
Cílem projektu s reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008644 je investice do nemovitosti a pořízení strojů a zařízení pro účely VaV.

2017

Úspěšně byl dokončen projekt „Inovace světelné techniky a zásobníku malorážné zbraně“ , který byl uznán za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK INOVACE – Inovační projekt.
Cílem projektu je zavedení sériové výroby vodotěsné zadní skupinové svítilny s konektorem, zásobníku nábojů střelných malorážných zbraní a inovace výroby pomocí unikátního připravku upínání odlitků.

2014

Byla schválena dotace z Operačního programu Podnikání a inovace, program Inovace, Výzva č. IV na realizaci projektu s názvem „Adaptér 22LR“ – inovace výrobku a výrobního procesu ve společnosti ANTREG, a.s.

2011

Úspěšně ukončen a zrealizován projekt "Modernizace ERP a CAM systému pro zvýšení vnitřní efektivity společnosti ANTREG, a.s." dne 30. 3. 2011.

2008

Projekt s názvem "Doplnění technologického zázemí firmy ANTREG o speciální CNC stroje" zrealizován a ukončen 24. 6. 2008.