organizační struktura

 • Valná hromada

 • Představenstvo

 • Dozorčí rada

 • Ředitel společnosti

Ekonomické oddělení

 • účetnictví a fakturace
 • mzdy
 • pokladna
 • cenové oddělení, plánování

Obchodní oddělení

 • zahraniční obchod
 • marketing

Oddělení inspekce kvality

 • správa systémů QMS, EMS
 • technická kontrola
 • vojenská přejímka výrobků

Oddělení technické obsluhy výroby

 • investice do staveb
 • údržba strojů a staveb
 • energetika

Personální oddělení

 • vzdělávání zaměstnanců
 • bezpečnost práce a požární ochrana
 • Výrobní ředitel

Oddělení plánovaní výroby, nákupu a externí kooperace

 • kapacitní plánování výroby
 • zásobování
 • externí kooperace
 • doprava

Oddělení vývoje

 • vývoj a návrh konstrukce výrobků
 • vývoj a návrh technologie
 • vývoj a konstrukce přípravků a nářadí
 • simulace a odladění výrobních postupů

Výrobní Středisko 01

 • obrábění CNC
 • výroba dílů sériové, malosériové a opakované výroby
 • výroba jatečních přístrojů, adaptérů
 • prodej – fakturace, marketing

Výrobní Středisko 05

 • výroba malosériových dílů
 • výroba speciálních nástrojů, nářadí a měřidel
 • výroba forem a přesných dílů
 • prodej – fakturace, marketing

Výrobní Středisko 06

 • výroba regulační a speciální světelné techniky
 • lakovna
 • plošné tváření a tažení
 • pískování
 • prodej – fakturace, marketing

Ekonomické oddělení

 • účetnictví a fakturace
 • mzdy
 • pokladna
 • cenové oddělení, plánování

Personální oddělení

 • vzdělávání zaměstnanců
 • bezpečnost práce a požární ochrana

Oddělení inspekce kvality

 • správa systémů QMS, EMS
 • technická kontrola
 • vojenská přejímka výrobků

Oddělení technické obsluhy výroby

 • investice do staveb
 • údržba strojů a staveb
 • energetika

Obchodní oddělení

 • zahraniční obchod
 • marketing
 • Valná hromada

 • Představenstvo

 • Dozorčí rada

 • Ředitel společnosti

 • Výrobní ředitel

Oddělení vývoje

 • vývoj a návrh konstrukce výrobků
 • vývoj a návrh technologie
 • vývoj a konstrukce přípravků a nářadí
 • simulace a odladění výrobních postupů

Oddělení plánovaní výroby, nákupu a externí kooperace

 • kapacitní plánování výroby
 • zásobování
 • externí kooperace
 • doprava

Výrobní Středisko 01

 • obrábění CNC
 • výroba dílů sériové, malosériové a opakované výroby
 • výroba jatečních přístrojů, adaptérů
 • prodej – fakturace, marketing

Výrobní Středisko 05

 • výroba malosériových dílů
 • výroba speciálních nástrojů, nářadí a měřidel
 • výroba forem a přesných dílů
 • prodej – fakturace, marketing

Výrobní Středisko 06

 • výroba regulační a speciální světelné techniky
 • lakovna
 • plošné tváření a tažení
 • pískování
 • prodej – fakturace, marketing