Regulační technika

Ventil E626

Dvoustupňový elektromagnetický ventil E626 v nevýbušném provedení je jednoúčelový prvek k ovládání dvoustupňového hydraulicky řízeného ventilu pro rotační průtočná měřidla kapalných paliv. Ventil jsme vyvinuli pro Poličské strojírny. Umožňuje regulaci různých kapalin od běžného benzínu až po kerosin.

Ventil E626

Termoregulátor TRG 11

Je určen zejména pro ovládání hydrostatického náhonu ventilátoru motorových vozidel, případně jiných podobných zařízení v závislosti na teplotě chladicí vody. Termoregulátor se montuje do tělesa, jímž proudí chladicí voda. Tuto součástku jsme vyvinuli speciálně pro České dráhy. 

Termoregulátor TRG 11

Fotogalerie