V prosinci roku 2017 byla zahájena rekonstrukce výrobní haly, která má být dokončena v polovině roku 2018. Součástí této stavby je vlastní tormentační zkušebna a tunelová střelnice, která má dvě podélné terčové dráhy. Terčové vozíky umožňují nastavení terčů ve vzdálenosti od 5 m do 25 m v intervalu 1 m. Řídící program umožňuje plynulou změnu vzdálenosti v průběhu střelby podle nastavené střelecké úlohy. Tato střelnice splňuje přísné hlukové a bezpečnostní normy.