GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ANTREG, a. s. se sídlem Tovární 810/8d, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, IČ 253 06 821, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2052 zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) následující osobní údaje.

V případě Vaší poptávky zboží a služeb v rámci objednávkového formuláře nebo ostatní emailové komunikace:

 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Dotaz
Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zaslání odpovědi na Vámi položený dotaz a pro účely komunikace.
Společnost ANTREG, a. s. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:
 
 • Poskytovatel informačního systému LSS Klient, WAM S/3;
 • Poskytovatel software pro zasílání elektronické pošty MS Outlook
Vezměte prosím na vědomí, že podle platných právních předpisů máte právo požadovat po nás:
 
 • informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • výpis k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • výmaz těchto osobních údajů – společnost ANTREG, a. s. výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti, výmaz však může způsobit ukončení jednání o smlouvě či zrušení uživatelského účtu.