Antreg, a.s.

Držitel certifikátu ISO 9001:2008                                                     e-shop04.png            

Společná komerční příloha HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN a týdeníku EKONOM - 43/2004


Projekt byl zaměřen na vytvoření procesu identifikace příležitostí a získání nových zákazníků a hlavním cílem je zvýšit tržby o více než 10 %. S navýšením tržeb úzce souvisela problematika využití stávajících CNC kapacit, kapacit montáže a vakuového pokovení a v neposlední řadě konzultace s experty EU o správnosti investiční strategie na nejbližších pět let.

První etapa byla motivující. Druhá etapa je vhodná pro firmy našeho postavení (nevznikali jsme na zelené louce), s historickou zátěží nevydařené privatizace, která negativně ovlivňuje rychlost posouvání řízení firmy k evropskému standardu. Na základě široké diskuse a dotazníkové akce všech vedoucích pracovníků představenstvo schválilo vizi zaměřenou na »výrobu přesných dílů malosériové a sériové výroby a podporu inovací vlastních finálních produktů«. Část prostředků, které by měly pomoci k jejímu naplnění, se pokusíme získat z programů ROZVOJ a PHARE. Podařilo se nám již podat dva projekty. První řeší oblast investic do CNC technologií soustružení a frézování a současně do oblasti IS pro řízení výroby, druhý je na zvýšení produktivity CNC frézování při výrobě nářadí. Celkový objem investic se blíží 20 mil. Kč. Úspěšné byly i inovační kroky – elektromagnetické ventily v nevýbušném provedení, odstupová svítilna, stropní svítilna a řada technických řešení kombinovaných a postupových nástrojů pro plošné tváření.

Za slabé stránky lze považovat, že součástí programu jsou přednášky na teoretické úrovni. Účastníky zajímá více praxe a konkrétní řešení situací. Dále hodně času musí být věnováno expertům EU, aby bylo možné objasnit problematiku, se kterou se firma potýká. Tento problém se objevuje i u českých poradců při první návštěvě. Silnou stránkou programu je dobrá organizace všech akcí, vysoká úroveň tlumočníků a velmi dobrá komunikace s pracovníky CzechInvestu.

Podařilo se nám úspěšně sestavit marketingové zaměření jednotlivých středisek a zavést registr »nových výrobních aktivit pro r. 2004« s výhledem na období 3-5 let. To by nám mělo přinést trvalý růst objemu výroby tak, aby došlo k vytížení volných kapacit. Nasadili jsme v předstihu IS řízení výroby, který by měl zajistit v následujících 10 měsících řízení výroby v čase a rychlé sledování a vyhodnocování důležitých nákladů.

Cíle rozhodně nevybočují z programu; snažit se zvýšit počet zákazníků, zaměřit se na hlavní ziskové produkty, navrhovat postupy ke zvyšování přidané hodnoty firemní produkce, řídit vztahy se zákazníky na základě již existujících zakázek, zlepšit korespondenci v oblasti prezentace společnosti, zlepšit jazykové znalosti zaměstnanců, klást důraz na práci technologů a mistrů, zvýšit efektivitu, iniciativu, práci v týmech i objem produkce, proces inovace bude základní strategickou funkcí. Zavedení ISO 14 001 v roce 2004 je samozřejmostí.

Největším problémem bylo, jak změnit způsob myšlení, zažité metody a zvyklosti zaměstnanců, jejichž průměrný věk byl 45 let. Bylo potřeba řešit navýšení objemu tržeb, zvýšit produktivitu na pracovníka, zrychlit a zkrátit většinu procesů a hlavní pozornost věnovat zákazníkům. Vedení mnohdy docházely argumenty a v té době se stal program CzechInvestu oním hnacím motorem.


JIŘÍ TALÁK , ředitel společnostiAntreg a. s., je česká strojírenská firma, jejíž historie sahá až do poválečných let. Její současnost znamená 130 zaměstnanců, vyrovnané závazky u všech institucí, zrekonstruované a opravené výrobní haly a samozřejmě nové CNC technologie. Výrobní program představuje asi 360 různě složitých produktů a nástrojárna měsíčně odvádí kolem čtyřiceti zakázek speciálních nástrojů, upínačů, forem atd. Společnost se zabývá sériovou, malosériovou i zakázkovou výrobou. Má vlastní vývojové oddělení včetně konstrukce, které poskytuje služby i externím zákazníkům. Firma je opakovaně certifikována podle ISO EN 9001.
www.antreg.cz


-->