Antreg, a.s.

Držitel certifikátu ISO 9001:2008                                                     e-shop04.png            

Systém kvality


Společnost Antreg, a.s. je významným dodavatelem produktů a služeb svým zákazníkům nejen z České republiky, ale i z evropských a dalších zemích světa. Chceme i v budoucnu nabízet zákazníkům výrobky s vysokou užitnou hodnotou.Vedení společnosti si uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality a vedením společnosti je vyhlášená tato:


Politika kvality


která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:


Zákazníci

  • budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
  • dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě

Dodavatelé

  • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
  • provádět transparentní výběrová řízení

Zaměstnanci

  • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
  • provádět transparentní výběrová řízení

Technologie a infrastruktura

  • aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši společnost
  • optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků ve společnosti

Okolní prostředí

  • aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti
  • podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti
  • snižovat rizika poškození okolního životního prostředí.Vedení společnosti se zavazuje:

  • dodržovat výše uvedené zásady
  • plnit požadavky zákonů a právních předpisů
  • neustále zlepšovat systém managementu kvality.

Certifikáty ISO:


Certifikáty ke staženíČlenství v HKČR:
Osvědčení "Český výrobek":
Osvědčení "ČEKIA Stability Rating":
-->