Antreg, a.s.

Držitel certifikátu ISO 9001:2008                                                     e-shop04.png            

O společnostiFrontpage Slideshow (version 1.7.2) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Historie ANTREG, a.s.


  • Naše firma byla v minulosti součástí Zbrojovky Brno jako její odštěpný závod.

  • 1969 – od tohoto roku je u nás vyráběn jateční přístroj, který je nadále soustavně inovován a vylepšován nejen podle požadavků zákazníků a postupně se měnících legislativních předpisů.

   Rovněž je u nás od této doby vyráběna speciální světelná technika pro letadla a vojenská vozidla se 100% vojenskou přejímkou.
   Od tohoto období také datujeme výrobu dílů motorů.

   Naše konstrukční a vývojové oddělení se kromě výše uvedeného podílelo i na produkci regulační techniky.

  • 1992 – v tomto roce byla provedena privatizace odštěpného závodu.

  • 1996 – privatizovaný subjekt byla rozdělen na 3 firmy, jedna z nich byla přejmenována na ANTREG, a.s. a pokračovala v tradici Zbrojovky.

  • 1998 – tohoto roku bylo v naší firmě zavedeno ISO 9001.

  • 2000 - 2003 – v těchto letech probíhala náročná kompletní rekonstrukce staveb v majetku společnosti.

  • 2003 – ANTREG, a.s. zakoupil první soustružnické centrum značky MORI SEIKI v České republice.

  • 2005 – podařilo se úspěšné zavedení unikátního systému řízení výroby.

  • 2011 - ANTREG, a.s. zakoupil první 5-osé obráběcí centrum značky MAKINO v České republice.

  • 2013 – výstavba vývojového a inovačního centra, čímž dochází k rozšíření výrobních ploch na celkových 10.000 m2 z celkové plochy 18.000 m2 firemního areálu.


   Firma ANTREG, a.s zahájila výrobu pistolových adaptérů ráže .22LR.Mezníky v životě společnosti


Rok 2017


  • Úspěšně byl dokončen projekt „Inovace světelné techniky a zásobníku malorážné zbraně“ , který byl uznán za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK INOVACE – Inovační projektRok 2015


ANTREG, a.s. představuje instalaci nové technologie
Rok 2014


  • Byl zahájen provoz v nové klimatizované výrobní hale o ploše 500 m2
  • Nákup nových CNC technologií:
   - 5osé obráběcí centrum vertikální
   - 4osé obráběcí centrum horizontální s paletizací
   - nástrojářský soustruh
  • Vývoj a inovace:
   - adaptéry pro změnu ráže střeliva
   - interiérová světla
   - tlumič zvuku
   - kompenzátory
  • Byla schválena dotace z Operačního programu Podnikání a inovace, program Inovace, Výzva č. IV na realizaci projektu s názvem »„Adaptér 22LR“ – inovace výrobku a výrobního procesu ve společnosti ANTREG,a.s.«
Rok 2013


  • Byla zahájena výstavba vývojového a inovačního centra společnosti včetně přístavby výrobní haly pro nové CNC technologie  • 1. 5. 2013 bude zahájen výběr CNC technologií pro rok 2014:
   - elektroerozivní drátová řezačka
   - obráběcí centrum 4-osé
   - horizontální obráběcí centrum
   - elektroerozivní propalovačka startovacích otvorů
  • Vývoj a inovace:
   - nový prototyp JP5
   - prototypy adaptérů pro změnu ráže střeliva
   - interiérová světla
   - prototyp zařízení pro broušení skleněných pilníkůRok 2012


  • Nákup nové technologie a zařízení:
   - pětiosé obráběcí centrum (zprovozněno v lednu)
   - elektroerozivní hloubicí stroj (zprovozněn v lednu)
   - profiloměr (zprovozněn v lednu)
   - tepelné upínání (zprovozněno v lednu)
   - odmašťovací a mycí zařízení na obrobky (zprovozněno v lednu)
  • Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vývojového a inovačního centra společnosti
  • Vývoj a inovace:
   - světlomet podle homologačního předpisu 112
   - studie nové konstrukce jatečního přístroje JP5
   - narkotizační zbraně a střely (cílem je rozšířit stávající sortiment našich přístrojů pro humánní porážku drobného domácího zvířectva a jatečních zvířat o zbraň, která najde uplatnění ve veterinární praxi apod.Rok 2011


  • Úspěšně ukončen a zrealizován projekt "Modernizace ERP a CAM systému pro zvýšení vnitřní efektivity společnosti ANTREG, a.s." dne 30. 3. 2011
  • Nákup nové technologie:
   - CNC soustruh VIPER (zprovozněn v lednu)
   - CNC soustruh MORI SEIKI (zprovozněn v červnu)
  • Byl zahájen tříletý projekt s názvem:
   „Výstavba a vybavení vývojového střediska pro rozvoj využívání nanotechnologií v oblasti povrchových úprav a obrábění a pro vývoj vlastních výrobků společnosti ANTREG,a.s."
  • Uskutečněná výběrová řízení:
   - pětiosé obráběcí centrum
   - elektroerozivní hloubicí stroj
   - profiloměr
  • Územní rozhodnutí stavebního úřadu pro výstavbu vývojového a inovačního centra společnosti nabylo právní moci dne 18. 10. 2011.
  • Vývoj a inovace:
   - světlomet podle homologačního předpisu 112
   - studie nové konstrukce jatečního přístroje JP5
   - narkotizační zbraně a střely (cílem je rozšířit stávající sortiment našich přístrojů pro humánní porážku drobného domácího zvířectva a jatečních zvířat o zbraň, která najde uplatnění ve veterinární praxi apod.

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

IVESTICE DO NAŠÍ BUDOUCNOSTI


MODERNIZACE ERP A CAM SYSTÉMU

PRO ZVÝŠENÍ VNITŘNÍ EFEKTIVITY

SPOLEČNOSTI ANTREG, a.s.

Číslo projektu: 2.2. ITP03/444

Rok 2010


  • Vypracovaná analýza IT infrastruktury a zahájena realizace projektu "Modernizace ERP a CAM systému pro zvýšení vnitřní efektivity společnosti ANTREG, a.s." s předpokládaným ukončením do 30. 3. 2011
  • Pokračování v projektu na vývojové centrum včetně nové prototypové dílny
  • Nákup nové technologie:
   - mikroúderový značící stroj - již uveden do provozu začátkem března
   - CNC soustružnické centrum - květen.
  • Vývoj a inovace:
   - jateční přístroj na porážku malých jatečních zvířat (králíků, drůbeže, nutrií atd.),
   - hledací světlomet SH3-70.7 s nástavcem,
   - upínací trny.

Rok 2009


  • Příprava projektu na vývojové centrum společnosti včetně nové prototypové dílny
  • Zpracován projekt na novou trafostanici
  • V měsíci březnu byl zaveden čárový kód pro odhlašování výrobních operací
  • Nákup nové technologie:
   - CNC hrotový soustruh - uveden do provozu v březnu,
   - mikroúderový značící stroj - vytipován v prosinci.
  • Vývoj a inovace:
   - dvoustupňový elektromagnetický ventil pro měřidla k přečerpávání leteckých kapalných paliv,
   - nová stropní svítilna k osvětlení kabiny vozidla, kontejneru apod.,
   - sdružený světlomet ve vodotěsném provedení s motorickým naklápěním.

Rok 2008


  • Projekt s názvem "Doplnění technologického zázemí firmy ANTREG o speciální CNC stroje" zrealizován a ukončen 24. 6. 2008.
  • Schválena žádost o dotaci.
  • Nákup nové technologie:
   - CNC soustruh s naháněnými nástroji, CNC soustruh s protivřetenem, CNC obráběcí centrum, CNC bruska na kulato.
  • Vývoj a inovace:
   - stropní svítilna SSV na osvícení nákladního prostoru pro nové armádní vozidlo TATRA,
   - inovace hledacího světlometu.EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


ANTREG, a.s.
Číslo projektu: 2.2. RV01/164

Rok 2007


  • Zpracován projekt s názvem "Doplnění technologického zázemí firmy ANTREG o speciální CNC stroje" a podána žádost o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace.
  • Nákup nové technologie:
   - CNC elektroerozívní drátová řezačka, CNC bruska na plocho.
  • Vývoj a inovace:
   - inovace zadní skupinové svítilny ZSS.

Rok 2006


  • Nákup pozemku pro nové inženýrské sítě a trafostanici.
  • Nákup nové technologie:
   - CNC soustruh.
  • Vývoj a inovace:
   - stropní svítilna PMP-98N,
   - technologické pracoviště pro výrobu sedáků TON Bystřice p. Hostýnem,
   - blokové nástroje na výrobu víček termočlánků HONEYWELL.

Rok 2005


  • Nasazení informačního systému OVERTURA pro řízení výroby.
  • Nákup nové technologie:
   - CNC obráběcí centrum, CNC soustruh.
  • Vývoj a inovace:
   - hledací světlomet SH3-70.
   - hlavní světlomet na nové vozidlo TATRA,
   - jateční přístroj JP-5 s úpravou bicího mechanismu.

Rok 2004


  • Dokončena kompletní stavební a technická rekonstrukce všech objektů ANTREG, a. s.
  • Nákup nové technologie:
   - CNC obráběcí centrum, CNC soustruh s naháněnými nástroji, CNC soustruh.
  • Vývoj a inovace:
   - světlomet s průměrem 160 s elektrickým pohonem naklápění

Rok 2003


  • Koupě pozemků pro přístup k administrativní budově.
  • K 31. 12. 2003 splněn rating ke spolupráci s bankami.
  • Nákup nové technologie:
   - CNC soustruh, CNC měřidlo 3D.
  • Vývoj a inovace:
   - stropní svítilna PMV s vypínačem.

Rok 2002


  • V rámci racionalizace výrobních ploch přestěhování nástrojárny do objektu HS 010.
  • Nákup nové technologie:
   - CNC soustruhy - 3 ks.
  • Vývoj a inovace:
   - elektromagnetický ventil E626 v nevýbušném provedení,
   - zadní taktická svítilna - ZTS

Rok 2001


  • Nákup pozemků pro přístup k výrobním halám.
  • Nákup nové technologie: - CNC soustruhy - 2 ks.
  • Vývoj a inovace:
   - zadní skupinová svítilna ZSS
   - stropní svítilna PMP 98, 98A s přepínačem.

Rok 2000


  • Společnost ANTREG, a. s. je prodána jako celek z konkurzní podstaty společnosti
   REMAGG,s. r. o. novému majiteli.
  • Vedením společnosti je zpracována strategie a projekt revitalizace na období příštích 8 let.
  • Vývoj a inovace:
   - zámkové bezpečnostní kování Exclusiv 1, 2, Diamant
   - zámková vložka EURAC

-->